Piano, flygel / safeflytting – spesialoppdrag


Noen kunder, både private og bedrifter, har av og til gods som er tungt og vanskelig å håndtere. Enten det dreier seg om piano, flygel, safer, brannsikre dokumentskap eller annet tungt eller uhåndterlig gods, så tar vi jobben. Vi har utstyr, kompetanse og mannskap til å utføre slike oppdrag på en betryggende måte. Vi påtar oss også andre spesialoppdrag.

Når du har bestemt deg for å flytte, kan du gjerne ta oss med på planleggingen av flyttingen. Vi bistår gjerne med tips og råd om pakking, merking, forsikring og annet du måtte ha behov for å vite.