Pakking og utpakking av flyttegods


Ønsker du at vi skal pakke innboet ditt, gjør vi det mer enn gjerne. Vi benytter alle typer spesial- og standardemballasje, og det er kvalifisert personell som utfører pakkingen. Dette gir deg trygghet om at dine eiendeler blir behandlet på en forsvarlig måte.

Ønsker du å pakke selv, gir vi deg gjerne gode råd om hvordan pakkingen bør gjennomføres.

Vi hjelper deg også med valg av emballasje, og kan om ønskelig levere den emballasjen du trenger.

Vi kan også bistå med hel eller delvis utpakking av flyttegodset når det har ankommet ditt nye hjem. Du kan avtale alt fra grovutpakking, til fullstendig utpakking, plassering av innbo og fjerning av brukt emballasje.

Skal du flytte utenlands så utfører vi også eksportpakking av flyttegods.