Kontor- / bedriftsflytting


Å flytte arbeidsplassen til nye lokaler er en krevende og slitsom affære. A-B Flyttebyrå kan hjelpe til i alle faser av flytteprosessen, slik at det i minst mulig grad berører den daglige driften. Før flyttingen anbefaler vi at du tar oss med på planleggingen av flytteoppdraget.

Vi utfører emballering og pakking, demontering, merking og alt annet som skal til for at flyttingen skal gå for seg i kontrollerte former. Under flyttingen håndterer vi flyttingen som avtalt, slik at bedriftens medarbeidere belastes i minst mulig grad. Med god planlegging og merking blir alt godset plassert på riktig sted til riktig tid. Etter at godset er flyttet til de nye lokalene settes demonterte enheter raskt sammen igjen, slik at dine medarbeidere raskt kan komme inn i vanlig gjenge. Skulle det være ønske om det, kan vi bistå med utpakkingen. Tom-emballasjen tar vi selvfølgelig med oss. Vi kan også besørge rengjøring av de fraflyttede lokalene hvis det skulle være ønskelig.

A-B Flyttebyrå sørger med andre ord for at flyttingen foregår så sikkert, raskt og smertefritt som mulig.