Forsikring


Vi arbeider for at enhver transport av flyttegods skal foregå skadefritt. Det legges stor vekt på at godset ditt skal være i samme stand ved levering i ditt nye hjem som det var da vi hentet det. Derfor bruker vi til enhver tid rengjorte skap og containere til frakt av innboet ditt. Alt av møbler, samt innbo som ikke er pakket i esker e.a., blir pakket inn i ullfilt inne på flyttebilen. Vi plasserer godset i bilen på en slik måte at det er minimal risiko for skade under transporten. Alt dette, og mer til, gjør vi for at du skal føle trygghet for at godset ditt kommer velberget frem til bestemmelsesstedet.

Til tross for at vi anstrenger oss til det ytterste for å unngå skader under transport, skjer det av og til at skader oppstår. Da er det ekstra trygt for alle parter at et forsikringsselskap har forsikret transporten. En flytteforsikring kan du enten tegne selv, eller vi kan tegne den for deg gjennom vårt forsikringsselskap.