Lagring av flyttegods


Skulle du ha behov for lagring / mellomlagring av flyttegodset ditt, kan vi tilby lagring i varmt eller kaldt lager flere steder i Norge. Vi har egne lagerlokaler, men vi leier også lagerplass hos utvalgte samarbeidspartnere rundt omkring i Norge. Vi tar gjerne på oss lagring for både kortere og lengre perioder, og godset lagres som hovedregel i egne forseglede flyttecontainere. Godset som skal lagres kan leveres til lageret, eller vi kan besørge henting av godset. Vi foretar selvfølgelig også utkjøring av godset fra lager når du måtte ønske det.